กองพันทหารม้าที่ 28

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A8                                                                       

 

https://stscholar.nstda.or.th/HMKingRama9/

 

 

#2 โดย: ดี [IP: 182.53.39.xxx]
เมื่อ: 2015-11-27 07:37:01
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
#3 โดย: วชิระ [IP: 182.53.39.xxx]
เมื่อ: 2015-11-27 11:29:22
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#4 โดย: วาสนา [IP: 182.53.39.xxx]
เมื่อ: 2015-11-27 11:30:48
ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ในเวลาที่รวดเร็วเทอญ
#5 โดย: อำนาจ [IP: 182.53.39.xxx]
เมื่อ: 2015-11-27 11:31:52
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระเจริญ _/\_
#6 โดย: สุชาติ [IP: 182.53.40.xxx]
เมื่อ: 2015-11-30 14:17:11
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
#7 โดย: ส.ท.กิตติพงษ์ [IP: 182.53.54.xxx]
เมื่อ: 2015-12-04 16:05:22
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
#8 โดย: ส.วิริยะ [IP: 182.53.54.xxx]
เมื่อ: 2015-12-04 16:06:59
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
#9 โดย: แสง [IP: 182.53.63.xxx]
เมื่อ: 2015-12-07 19:37:43
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
#10 โดย: ม.พัน.28 [IP: 182.53.63.xxx]
เมื่อ: 2015-12-08 08:41:52
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
#11 โดย: กะดาษ [IP: 182.53.37.xxx]
เมื่อ: 2015-12-17 07:48:50
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
#12 โดย: พี [IP: 182.53.36.xxx]
เมื่อ: 2015-12-22 14:12:08
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#13 โดย: ราชนาวี [IP: 182.53.43.xxx]
เมื่อ: 2016-01-22 15:51:42
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
#14 โดย: Foke [IP: 182.53.47.xxx]
เมื่อ: 2016-02-24 14:36:42
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
#15 โดย: จ่อย [IP: 182.53.37.xxx]
เมื่อ: 2016-08-02 17:49:23
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
#16 โดย: 999 [IP: 101.109.177.xxx]
เมื่อ: 2016-10-16 15:01:32
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
#17 โดย: 111 [IP: 101.109.177.xxx]
เมื่อ: 2016-10-16 15:02:18
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 7,265