หน้าแรก

เมื่อ ๒๑ พ.ย.๕๗ : พ.ท.ณฑี   ทิมเสน ผบ.ม.พัน.๒๘  

เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพ่อขุนศรีอินทราทิตย์

เนื่องในครบรอบอันเชิญดวงพระวิญญาณประทับ

ณ รูปปั้นบัณฑิตสถานปีที่ ๓ พร้อมด้วยกำลังพล, ครอบครัว และประชาชนรอบค่าย ณ ม.พัน.๒๘ ต.บุ่งน้ำเต้า 

อ.หล่มสัก จว.พ.ช.

    • องค์กร บริษัท เว็บไซต์ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ .................. จนถึงปัจจุบัน โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย ...ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้ปี ...... ได้ดำเนินการ .....
กรุณากรอกข้อความ...