หน้าหลัก
e learning
การดำเนินงาน
download
webboard
ติดต่อเรา

 
 
  -  

ประวัติหน่วย

 
  -  

เกียรติประวัติของหน่วย

 
  -  

ภารกิจ

รายการหลัก

  -  

1. ตอนกำลังพล

  -  

2. ตอนการข่าว

  -  

3. ตอนยุทธการ

  -  

4. ตอนส่งกำลังบำรุง

  -  

5. กิจการพลเรือน

  -  

6. ฝ่ายกิจการพิเศษ

  -  

อดีตผู้บังคับบัญชา

Custom Search
ตราสัญลักษณื ม.พัน.28
 ไปยังเฟสบุ๊ค ม.พัน.28
ไปยังเว็บไซต์ อทบ.
ไปยังเว็บ กบข.
เสียภาษีออนไลน์
ตรวจสอบสิทธิ์เบิกจ่ายตรง
ตอบแบบสำรวจ
E - BATTALION
 
  e learning
วินัยทหาร 9 ข้อ

 รายละเอียด

การกระทำผิดวินัยทหาร 9 ข้อ

1. ดื้อดึง ขัดขืน หลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน

2. ไม่รักษาระเบียบวินัยการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย

3. ไม่รักษามารยาท ให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร

4. ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาร

5. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือ เลินเล่อ ต่อหน้าที่ทางราชการ

6. กล่าวคำเท็จ

7. ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือ ประพฤติไม่สมควร

8. ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดตามโทษานุโทษ

9. เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา

ลงนามถวายพระพร
กองทัพภาคที่ 3
กองพลทหารม้าที่ 1
ติดต่อ โทร. 086-936-9738
พระตำหนักเขาค้อ 056-718-001
 
    Powered by ThaiWeb.  Admin